הפרויקט עוסק ביצירת מנגנון המאפשר התפתחות של מרחב ״ספונטני״ מסוג זה, אשר שמה את האדם וסביבתו בראש מעייניה, כיחיד וכחברה, ומזמינה את התושב להיות חלק ממערכת מרחבית- חברתית הלוקחת אחריות על התפתחותה העתידי.