lexi

לפנות מקום פתוח, ירוק ונקי בעיר. מקום בנפש ובלב.
לפנות מקום למחשבה, באמצעה של עיר צפופה. מקום המאפשר לאנשים לעצור, לקרוא, להתבונן, לשבת
בצל העצים או להתחמם תחת השמש ולחשוב. מקום תוסס ומלא אנשים אבל גם ירוק ושקט, זה לצד זה.
לפנות מקום לידע ,לשאיפות, לאפשרויות, לתרבות ואמנות, פורמליים וא פורמליים, שיעשירו את המרחב –
הציבורי. לבמת תיאטרון פתוחה, לשחקנים מקצוענים וחובבנים שיתאמנו ויציגו לקהל הרחב של העיר.
לפנות מקום לנשימה למלא הריאות באוויר נקי במרכז העיר הצפופה והמזוהמת, במרחב נקי ובריא. –
ל”כתמים ירוקים” בין בתים צפופים, בכל רחבי העיר, קשורים יחדיו במסלולי אופניים והולכי רגל,
ברשת ירוקה שמנגישה את העיר לתושביה.
שמירת הקשר בין האדם הפלסטיני לאדמתו היא שמירה על זהותו. אדם חסר זהות הוא אדם חסר ערכים.
בכדי לשמור על הזהות יש לפנות מקום.