נחלת הכלל
במקום שבו מתרחשות תמורות פוליטיות, חברתיות וכלכליות ההתיישבותי הברור הנשען על השקפות סוציאליות לשם מטרות ברורות של ייהוד הקרקע מופר. במקומו, מתקיימת מציאות חדשה ניתן להתייחס ליישובים אלו כחלק ; של נטישת ערכים אלו ואובדן צביון ההתיישבות עובדת החקלאות והאדמה. במציאות שכזו מהפרבר הישראלי הקיים. פרויקט זה מעוניין להתייחס לתמורות ושינויים אלו. לחקור ולהבין את תפקידו החדש של המושב המתמודד עם הקונפליקטים השונים, וכן להציע פתרון המאפשר מרחב חברתי וכלכלי המתאים את עצמו למרחב אינטנסיבי ומשתנה.
מושבים הגובלים במטרופולינים הדומיננטיים, וכן במרחבים האורבניים האינטנסיביים נתונים להשפעות קיצוניות ומהירות יותר. השפעות אלו באות לידי ביטוי במבנה הפיזי והחברתי הפנימי של המושב, וכן במרחבי התפר הקושרים את המושב עם סביבתו.